THỎA THUẬN VÀ CAM KẾT 

09/11/2020

1.QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN MUABANCHINHCHU.COM.VN

 

1.1. Quyền của thành viên muabanchinhchu.com.vn

– Khi đăng ký trở thành thành viên của muabanchinhchu.com.vn và được muabanchinhchu.com.vn đồng ý, thành viên sẽ được quyền khởi tạo một tài khoản online để tiến hành đăng tin về thuê, cho thuê, mua bán bất động sản trên website muabanchinhchu.com.vn.

– Thành viên sẽ được cấp một tên đăng ký và mật khẩu riêng để được vào sử dụng các dịch vụ đăng tin và dịch vụ khác của mình trên website

 muabanchinhchu.com.vn

– Thành viên sẽ được nhân viên của muabanchinhchu.com.vn hướng dẫn sử dụng các công cụ, các tính năng phục vụ cho việc xây dựng tải khoản, tiến hành đăng tin và sử dụng các dịch vụ tiện ích trên muabanchinhchu.com.vn.

– Thành viên có quyền đóng góp ý kiến cho muabanchinhchu.com.vn trong quá trình hoạt động. Mọi ý kiến đóng góp tích cực trên tinh thần xây dựng đều được ghi nhận.

– Thành viên sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi do website 

muabanchinhchu.com.vn hay đối tác thứ ba cung cấp trên 

muabanchinhchu.com.vn.

 Các chính sách ưu đãi này sẽ được đăng tải trực tiếp trên website

 muabanchinhchu.com.vn hoặc được gửi trực tiếp đến các thành viên.

 

1.2. Nghĩa vụ của thành viên muabanchinhchu.com.vn 

– Thành viên cam kết, đồng ý không sử dụng dịch vụ của website

 muabanchinhchu.com.vn vào những mục đích bất hợp pháp, lừa đảo, đe doạ, thăm dò thông tin bất hợp pháp, phá hoại, tạo ra và phát tán virus gây hư hại tới hệ thống, cấu hình, truyền tải thông tin của website muabanchinhchu.com.vn hay sử dụng dịch vụ của mình vào mục đích đầu cơ, lũng đoạn thị trường tạo những đơn đặt hàng, chào hàng giả, kể cả phục vụ cho việc phán đoán nhu cầu thị trường. Trong trường hợp vi phạm thì thành viên phải chịu trách nhiệm về các hành vi của mình trước pháp luật.

– Thành viên cam kết không được thay đổi, chỉnh sửa, sao chép, truyền bá, phân phối, cung cấp và tạo những công cụ tương tự của dịch vụ do website

 muabanchinhchu.com.vn cung cấp cho một bên thứ ba nếu không được sự đồng ý của website muabanchinhchu.com.vn trong bản Quy chế này.

– Thành viên không được hành động gây mất uy tín của website

 muabanchinhchu.com.vn  dưới mọi hình thức như gây mất đoàn kết giữa các thành viên bằng cách sử dụng tên đăng ký thứ hai, thông qua một bên thứ ba hoặc tuyên truyền, phổ biến những thông tin không có lợi cho uy tín của Website muabanchinhchu.com.vn

– Thành viên cam kết những thông tin cung cấp cho website

 muabanchinhchu.com.vn và những thông tin đăng tải lên website

 muabanchinhchu.com.vn là chính xác, trung thực .

– Thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ và mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới tên đăng ký, mật khẩu và hộp thư điện tử của mình. Thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website muabanchinhchu.com.vn về những hành vi sử dụng trái phép, lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của mình để hai bên cùng hợp tác xử lý.

– Thành viên tự chịu trách nhiệm về nội dung, hình ảnh của thông tin Doanh nghiệp và các thông tin khác cũng như toàn bộ quá trình giao dịch với các đối tác trên website muabanchinhchu.com.vn.

 

  1. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA WEBSITE 

MUABANCHINHCHU.COM.VN

 

2.1. Quyền của website muabanchinhchu.com.vn 

– Website muabanchinhchu.com.vn sẽ tiến hành cung cấp các dịch vụ cho những thành viên tham gia sau khi đã hoàn thành các thủ tục và các điều kiện bắt buộc mà muabanchinhchu.com.vn nêu ra.

– Website muabanchinhchu.com.vn sẽ tiến hành xây dựng các chính sách dịch vụ áp dụng cho từng đối tượng trên website. Các chính sách này sẽ được công bố chính thức trên website muabanchinhchu.com.vn.

– Website muabanchinhchu.com.vn có thể chấm dứt ngay quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu Website muabanchinhchu.com.vn phát hiện thành viên đã phá sản, bị kết án hoặc đang trong thời gian thụ án, trong trường hợp thành viên tiếp tục hoạt động có thể gây cho website

 muabanchinhchu.com.vn trách nhiệm pháp lý, có những hoạt động lừa đảo, giả mạo, gây rối loạn thị trường, gây mất đoàn kết đối với các thành viên khác của muabanchinhchu.com.vn, hoạt động vi phạm pháp luật hiện hành của Việt Nam.

– Website muabanchinhchu.com.vn có thể chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng một hoặc tất cả các dịch vụ của thành viên trong trường hợp thành viên vi phạm các Quy chế của website muabanchinhchu.com.vn hoặc có những hành vi ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh trên website muabanchinhchu.com.vn.

– Trong trường hợp có cơ sở để chứng minh thành viên cung cấp thông tin cho website muabanchinhchu.com.vn không chính xác, sai lệch, không đầy đủ hoặc vi phạm pháp luật hay thuần phong mỹ tục Việt Nam thì website

 muabanchinhchu.com.vn có quyền từ chối, tạm ngừng hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ của thành viên.

– Website muabanchinhchu.com.vn sẽ xem xét việc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ và quyền thành viên của thành viên nếu thành viên không tham gia hoạt động giao dịch và trao đổi thông tin trên website muabanchinhchu.com.vn liên tục trong thời gian dài. Nếu muốn tiếp tục trở thành thành viên và được cấp lại quyền sử dụng dịch vụ thì phải đăng ký lại từ đầu theo mẫu và thủ tục của

 muabanchinhchu.com.vn.

– Trong trường hợp chấm dứt quyền thành viên và quyền sử dụng dịch vụ thì tất cả các chứng nhận, các quyền của thành viên được cấp sẽ mặc nhiên hết giá trị và bị chấm dứt.

– Website muabanchinhchu.com.vn giữ bản quyền sử dụng dịch vụ và các nội dung trên website muabanchinhchu.com.vn theo các quy dịnh pháp luật về bảo hộ sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Tất cả các biểu tượng, nội dung theo các ngôn ngữ khác nhau đều thuộc quyền sở hữu của website muabanchinhchu.com.vn.

Nghiêm cấm mọi hành vi sao chép, sử dụng và phổ biến bất hợp pháp các quyền sở hữu trên.

– Website muabanchinhchu.com.vn giữ quyền được thay đổi bảng, biểu giá dịch vụ và phương thức thanh toán trong thời gian cung cấp dịch vụ cho thành viên theo nhu cầu và điều kiện khả năng của website muabanchinhchu.com.vn.

2.2. Nghĩa vụ của Website muabanchinhchu.com.vn

– Website muabanchinhchu.com.vn chịu trách nhiệm xây dựng website bao gồm một số công việc chính như: nghiên cứu, thiết kế, mua sắm các thiết bị phần cứng và phần mềm, kết nối Internet, xây dựng chính sách phục vụ cho hoạt động website muabanchinhchu.com.vn trong điều kiện và phạm vi cho phép.

– Website muabanchinhchu.com.vn chịu trách nhiệm xây dựng, bổ sung hệ thống các kiến thức, thông tin về: nghiệp vụ ngoại thương, thương mại điện tử, hệ thống văn bản pháp luật thương mại trong nước và quốc tế, thị trường nước ngoài, cũng như các tin tức có liên quan đến hoạt động của website muabanchinhchu.com.vn.

– Website muabanchinhchu.com.vn sẽ tiến hành triển khai và hợp tác với các đối tác trong việc xây dựng hệ thống các dịch vụ, các công cụ tiện ích phục vụ cho việc đăng tin của các thành viên tham gia và người sử dụng trên Website

 muabanchinhchu.com.vn.

– Website muabanchinhchu.com.vn sẽ tiến hành các hoạt động xúc tiến, quảng bá muabanchinhchu.com.vn ra thị trường nước ngoài trong phạm vi và điều kiện cho phép, góp phần mở rộng, kết nối đáp ứng các nhu cầu tìm kiếm thành viên hàng và phát triển thị trường nước ngoài của các thành viên tham gia website

 muabanchinhchu.com.vn.

– Website muabanchinhchu.com.vn sẽ cố gắng đến mức cao nhất trong phạm vi và điều kiện có thể để duy trì hoạt động bình thường của website

 muabanchinhchu.com.vn và khắc phục các sự cố như: sự cố kỹ thuật về máy móc, lỗi phần mềm, hệ thống đường truyền internet, nhân sự, các biến động xã hội, thiên tai, mất điện, các quyết định của cơ quan nhà nước hay một tổ chức liên quan thứ ba. Tuy nhiên nếu những sự cố trên xẩy ra nằm ngoài khả năng kiểm soát, là những trường hợp bất khả kháng mà gây thiệt hại cho thành viên thì website muabanchinhchu.com.vn không phải chịu trách nhiệm liên đới.

 

09/11/2020
Liên hệ
0243.99.22.777